مزایای شهروندی ترکیه
1 سال پیش

1. افتتاح حساب در تمامی بانک های ترکیه

2.داشتن حق کار حتی در مشاغل ممنوعه

3.امکان استفاده از موقعیت استراتژیک کشور ترکیه و اقدام کردن به واردات و صادرات محصولات

4.داشتن حق رای در تمامی انتخابات

5.دریافت تسهیلات بانکی

6.دریافت کریدیت کارت

7.استفاده از خدمات بهداشتی,درمانی و پزشکی دولت به صورت رایگان

8.استفاده از خدمات تحصیلی رایگان

9.دارای حق بازنشستگی و استفاده از مزایای آن

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده