اصطلاحات ترکی خرید خانه
1 سال پیش


1.ورگی (VERGI) : به هر نوع مالیات اعم از مالیات خانه ورگی گفته میشود.

2.تاپو مصرف لری (TAPU MASRAFLARI) : به تمامی هزینه های رسمی در هنگام خرید ملک و اخذ سند,تاپو مصرف لری میگویند.

3.پای (PAY) :به سهم مشاعی از آپارتمان پای میگویند. مثلا سه دانگ از ملک مورد نظر مختص یک فرد است و سه دانگ دیگر ممکن است به فرد دیگری تعلق داشته باشد.

4.ساتیش بدلی (SATIŞ BEDELI) : به ارزش خرید ملک ساتیش بدلی میگویند.مثلا ملکی را خریداری نموده اید و مبلغ 250 هزار لیر پرداخت کرده اید. این مبلغ باید حتما در قسمت ساتیش بدلی قید شود.

5.تاپو (TAPU) : تاپو به زبان ساده همون سند مالکیت است و برای خرید ملک در ترکیه داشتن تاپو الزامی است.با استفاده از تاپو می توان اثبات کرد ملک برای چه کسی است و تمام مشخصات ملک و خریدار در این سند موجود است.

6.گزارش اکسپرتیز (EKSPERTIZ RAPOR) : گزارش ارزش گذاری ملک براساس امکانات محله,سن بنا,محله و ... که از سوی کارشناسان رسمی ارایه میشود و این گزارش برای تمامی کسانی که قصد خرید یا فروش ملک را دارند الزامی است.

7.ایپوتیک (IPOTIK) : در هنگام خریدملک یکی از مواردی که بایدخیلی به آن توجه کنید ایپوتیک است.به اسنادی که دارای بدهکاری به بانک ,سازنده و غیر باشند,ایپوتیک گفته میشود.

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده