قبوض انرژي در تركيه بايد به نام چه كسي باشد؟
1 سال پیش

حتی اگر مستاجر هم باشید باید آب، برق و گاز به نام شما باشد . برای به نام کردن آب، برق و گاز، شما حتما باید کارت اقامت یا به اصطلاح کیملیک و همچنین اجاره‌نامه و یا سند خانه را به همراه داشته باشید. البته در صورت نداشتن کیملیک میتوانید از فردی که اقامت ترکیه را دارد کمک بگیرید تا کفیل شما شود یا اینکه شما می‌توانید از صاحبخانه خواهش کنید که قبوض به نام او باقی بماند و شما به صورت ماهیانه هزینه قبوض را به او پرداخت کنید.

برای به نام کردن قبوض از صاحب خانه داسک شماره کنتور و آدرس کامل را دریافت کنید .
از صاحبخانه یا مدیرسیته بپرسید که آب، برق و گاز این خانه برای کدام اداره هست و با در دست داشتن مدارک به اداره مذکور مراجعه کنید. آنجا مسئول مربوطه مدارک را گرفته به همراه دپوزیت برای هر قبض کنتور را به نام شما تغییر می‌دهد. ظرف چند ساعت بعد پیامک تایید هم برایتان ارسال می‌شود.

در برخی از سیته‌ها آب گرم و سرد و گاز به صورت مرکزی است و شما برای این انرژی‌ها نیازی به قبوض ندارید. در برخی از سیته‌ها به شما یک کارت برای آب و برق داده می‌شود که شما به صورت ماهیانه این کارت را شارژ می‌کنید.
.
اويميست؛ ضرب آهنگ زندگى...

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده