ایرانیان در صدر خرید خانه در ترکیه
1 سال پیش

در ماه اکتبر در استانبول 2464 دستگاه واحد مسکونی به فروش رسید.استانبول در جایگاه اول خرید خانه توسط اتباع خارجی قرار گرفت.پس از استانبول به ترتیب آنتالیا با فروش 1385 واحد و آنکارا با 359 واحد خانه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

فروش مسکن به اتباع خارجی در بازه زمانی ژانویه-اکتبر جاری با 38 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 43 هزار و 372 واحد رسید.

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده