رشد خرید خانه در ترکیه
1 سال پیش

از طرفی همان طور که میدانید با خرید خانه در ترکیه شما میتوانید اقامت ترکیه را به دست آورید,ایران نیز در سال 1398 قانونی تصویب کرد تا اگر فردی 250 هزار دلار در این کشور سرمایه گذاری کند بتواند اقامت 5 ساله دریافت کند.

ام جالب است بدانید حتی یک نفر هم برای دریافت این اقامت اقدام نکرد! این توضیحات نشان میدهد که قطعا بازار ملک در ترکیه بسیار بهتر از ایران است.

در ایران بازار مسکن در حال روکود است و این در حالی است که در ترکیه بازار مسکن بسیار پررونق است.

به گفته نماینده مجلس یک ایرانی برای اینکه بتواند صاحب خانه شود باید 178 سال منتظر بماند این در حالی است که خرید خانه در ترکیه هزینه های کمتری دارد و راحت تر میتوان در این کشور صاحب خانه شد.

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده