قانون وراثت در ترکیه
1 سال پیش

یکی از سوالات شما عزیزان از اویمیست در مورد قانون وراثت ترکیه است.
قوانین ارث برای خارجیان در ترکیه دقیقا مانند شهروندان ترکیه اعمال می‌شود.
.
وارث اموال منقول در ترکیه به شرح زیر است:
1.اولین وارث از فرد متوفی فرزندان و همسر است.
2.اگر فرد مرحوم فرزند و همسر نداشته باشد، خانواده‌اش وارث او خواهند بود (پدر و مادر).
3.در غیاب فرزندان و والدین، همسر میراث را با پدربزرگ یا برادرمتوفی سهیم می شود
4.لازم به ذکر است که برخلاف ایران، زن و فرزند دختر متوفی دقیقا مانند یک مرد از میراث سهم خواهند برد.

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده