تنها با چند کلیک خانه‌ای برای زندگی جدیدتان انتخاب کنید!
1 سال پیش

برای پیدا کردن خانه برای خرید یا اجاره در ترکیه از طریق اویمیست تنها باید وارد سایت www.evimist.com شوید و در بخش جست‌وجویی که در صفحه اول سایت قرار دارد، اطلاعات خانه ای که می خواهید را وارد کنید. حالا از میان انتخاب های متنوع سایت، خانه ای برای زندگی جدید خود پیدا کنید.
.
اويميست؛ ضرب آهنگ زندگى...

310تعداد ملک فروشی سایت
6تعداد ملک اجاره ای سایت
15ملک خریداری شده برای مشتریان
150پیام پاسخ داده شده